VIS-forordningen 2008: fastsettelse av regler for listen over reisedokumenter og tabellen for meldinger