EØS-avtalen artikkel 3 (prinsipper)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 3 Prinsipper - EØS-avtalen artikkel 3 (prinsipper)

Artikkel

003

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

EFTA-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 3

Art 3. Avtalepartene skal treffe alle generelle eller særlige tiltak som er egnet til å oppfylle de forpliktelser som følger av denne avtale.

De skal avholde seg fra alle tiltak som kan sette virkeliggjøringen av denne avtales mål i fare.

De skal videre lette samarbeidet innen rammen av denne avtale.

Engelsk utgave

Article 3

The Contracting Parties shall take all appropriate measures, whether general or particular, to ensure fulfilment of the obligations arising out of this Agreement.

They shall abstain from any measure which could jeopardize the attainment of the objectives of this Agreement.

Moreover, they shall facilitate cooperation within the framework of this Agreement.