EØS-avtalen artikkel 26 (anti-dumping-tiltak, beskyttelsestoll og tiltak mot ulovlig handelspraksis)

EØS-avtalen artikkel 26 (anti-dumping-tiltak, beskyttelsestoll og tiltak mot ulovlig handelspraksis)

Artikkel 26

Anti-dumping-tiltak, beskyttelsestoll og tiltak mot ulovlig handelspraksis som kan tilskrives tredjestat, skal ikke anvendes mellom avtalepartene, med mindre annet er særskilt angitt i denne avtale.

Article 26

Anti-dumping measures, countervailing duties and measures against illicit commercial practices attributable to third countries shall not be applied in relations between the Contracting Parties, unless otherwise specified in this Agreement.