EØS-avtalen artikkel 91 (EØS-rådet)

EØS-avtalen artikkel 91 (EØS-rådet)

Artikkel 91

1. Et medlem av Rådet for De europeiske fellesskap og et regjeringsmedlem fra en EFTA-stat skal etter tur være formann i EØS-rådet i seks måneder.

2. EØS-rådet skal innkalles av formannen to ganger i året. EØS-rådet skal også møte når omstendighetene krever det, i samsvar med forretningsordenen.

Article 91

1. The office of President of the EEA Council shall be held alternately, for a period of six months, by a member of the Council of the European Communities and a member of the Government of an EFTA State.

2. The EEA Council shall be convened twice a year by its President. The EEA Council shall also meet whenever circumstances so require, in accordance with its rules of procedure.