EØS-avtalen artikkel 116 (finansieringsordningene)

EØS-avtalen artikkel 116 (finansieringsordningene)

Artikkel 116

EFTA-statene skal opprette en låne- og tilskuddsordning som skal bidra, i EØS-sammenheng og i tillegg til de bestrebelser Fellesskapet allerede gjør i denne henseende, til det formål som er fastlagt i artikkel 115.

Article 116

A Financial Mechanism shall be established by the EFTA States to contribute, in the context of the EEA and in addition to the efforts already deployed by the Community in this regard, to the objectives laid down in Article 115.