EØS-avtalen artikkel 71 (arbeidsrett: dialog med arbeidslivets parter) - TEUV artikkel 151

EØS-avtalen artikkel 71 (arbeidsrett: dialog med arbeidslivets parter) - TEUV artikkel 151

Artikkel 71

Avtalepartene skal bestrebe seg på å fremme dialogen mellom arbeidsgivere og arbeidstagere på europeisk nivå.

Article 71

The Contracting Parties shall endeavour to promote the dialogue between management and labour at European level.