EØS-avtalen artikkel 27 (kull- og stålprodukter)

EØS-avtalen artikkel 27 (kull- og stålprodukter)

Artikkel 27

Bestemmelser og ordninger om kull- og stålprodukter er fastsatt i protokoll 14 og 25.

Article 27

Provisions and arrangements concerning coal and steel products are set out in Protocols 14 and 25.