EØS-avtalen artikkel 117 (finansieringsordningene)

EØS-avtalen artikkel 117 (finansieringsordningene)

Artikkel 117

Bestemmelser om finansieringsordningene er inntatt i protokoll 38, protokoll 38a og tillegget til protokoll 38a.

Article 117

Provisions governing the Financial Mechanisms are set out in Protocol 38, Protocol 38a and the Addendum to Protocol 38a, and Protocol 38b.