EØS-avtalen artikkel 32 (offentlig virksomhet) - TEUV artikkel 51

EØS-avtalen artikkel 32 (offentlig virksomhet) - TEUV artikkel 51

Artikkel 32

Virksomhet som for en avtalepart innebærer, om enn bare leilighetsvis, utøvelse av offentlig myndighet, skal for denne avtaleparts vedkommende ikke omfattes av bestemmelsene i dette kapittel.

Article 32

The provisions of this Chapter shall not apply, so far as any given Contracting Party is concerned, to activities which in that Contracting Party are connected, even occasionally, with the exercise of official authority.