EØS-avtalen artikkel 39 (tjenester: særlige bestemmelser) - TEUV artikkel 62

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 39 Tjenester Saerlige Bestemmelser Teuv Artikkel 62 - EØS-avtalen artikkel 39 (tjenester: særlige bestemmelser) - TEUV artikkel 62

Artikkel

039

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 62 TEV (tidl. artikkel 55 TEV, tidl. artikkel 66 TEØF

Norsk tekst

Artikkel 39

Bestemmelsene i artikkel 30 og artikkel 32 til 34 skal anvendes på det saksområde som dette kapittel omhandler.

Engelsk utgave

Article 39

The provisions of Articles 30 and 32 to 34 shall apply to the matters covered by this Chapter.