EØS-avtalen artikkel 63 (statsstøtte)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 63 Statsstotte - EØS-avtalen artikkel 63 (statsstøtte)

Siste endring

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.9.2018

Artikkel

063

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 63

Vedlegg XV inneholder særlige bestemmelser om statsstøtte.

Engelsk utgave

Aricle 63

Annex XV contains specific provisions on State aid.