EØS-avtalen artikkel 72 (forbrukervern)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 72 Forbrukervern - EØS-avtalen artikkel 72 (forbrukervern)

Siste endring

Artikkel

072

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 72

Vedlegg XIX inneholder bestemmelser om forbrukervern.

Engelsk utgave

Article 72

Annex XIX contains provisions on consumer protection.