EØS-avtalen artikkel 72 (forbrukervern)

EØS-avtalen artikkel 72 (forbrukervern)

Artikkel 72

Vedlegg XIX inneholder bestemmelser om forbrukervern.

Article 72

Annex XIX contains provisions on consumer protection.