EØS-avtalen artikkel 60 (konkurranse)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 60 Konkurranse - EØS-avtalen artikkel 60 (konkurranse)

Siste endring

Artikkel

060

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Ingen

Norsk tekst

Artikkel 60

Art 60. Vedlegg XIV inneholder særlige bestemmelser til gjennomføring av prinsippene i artikkel 53, 54, 57 og 59.

Engelsk utgave

Article 60

Annex XIV contains specific provisions giving effect to the principles set out in Articles 53, 54, 57 and 59.