EØS-avtalen artikkel 60 (konkurranse)

EØS-avtalen artikkel 60 (konkurranse)

Artikkel 60

Art 60. Vedlegg XIV inneholder særlige bestemmelser til gjennomføring av prinsippene i artikkel 53, 54, 57 og 59.

Article 60

Annex XIV contains specific provisions giving effect to the principles set out in Articles 53, 54, 57 and 59.