EØS-avtalen artikkel 14 (avgifter) - TEUV artikkel 110

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 14 Avgifter Teuv Artikkel 110 - EØS-avtalen artikkel 14 (avgifter) - TEUV artikkel 110

Siste endring

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.3.2021 og kunngjort i EU-tidende 17.5.2021

Artikkel

014

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 110 TEUV (tidl. artikkel 90 TEF, tidl. artikkel 95 TEØF)

EFTA-domstolen

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 14

Ingen avtalepart skal på varer fra andre avtaleparter hverken direkte eller indirekte legge interne avgifter av noen art som er høyere enn de som direkte eller indirekte pålegges tilsvarende innenlandske varer.

Videre skal avtalepartene avholde seg fra å pålegge varer fra andre avtaleparter interne avgifter av en slik art at de indirekte beskytter produksjonen av andre varer.

Engelsk utgave

Article 14

No Contracting Party shall impose, directly or indirectly, on the products of other Contracting Parties any internal taxation of any kind in excess of that imposed directly or indirectly on similar domestic products.

Furthermore, no Contracting Party shall impose on the products of other Contracting Parties any internal taxation of such a nature as to afford indirect protection to other products.