EØS-avtalen artikkel 66 (arbeidsrett) - TEUV artikkel 151

EØS-avtalen artikkel 66 (arbeidsrett) - TEUV artikkel 151

Artikkel 66

Avtalepartene er enige om at det er nødvendig å arbeide for en bedring av arbeidstagernes leve- og arbeidsvilkår.

Article 66

The Contracting Parties agree upon the need to promote improved working conditions and an improved standard of living for workers.