EØS-avtalen artikkel 35 (godkjenning av yrkeskvalifikasjoner)

EØS-avtalen artikkel 35 (godkjenning av yrkeskvalifikasjoner)

Artikkel 35

Bestemmelsene i artikkel 30 skal anvendes på det saksområde som dette kapittel omhandler.

Article 35

The provisions of Article 30 shall apply to the matters covered by this Chapter.