EØS-avtalen artikkel 20 (fisk og fiskeprodukter)

EØS-avtalen artikkel 20 (fisk og fiskeprodukter)

Artikkel 20

Bestemmelser og ordninger som får anvendelse på fisk og andre produkter fra havet er fastsatt i protokoll 9.

Article 20

Provisions and arrangements that apply to fish and other marine products are set out in Protocol 9.