EØS-avtalen artikkel 84 (samarbeid utenfor de fire friheter)

EØS-avtalen artikkel 84 (samarbeid utenfor de fire friheter)

Artikkel 84

Bestemmelser om samarbeid på særlige områder er inntatt i protokoll 31.

Article 84

Provisions governing cooperation in specific fields are set out in Protocol 31.