EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - TEUV artikkel 18

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 4 Likebehandling Av Nasjonaliteter Teuv Artikkel 18 - EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - TEUV artikkel 18

Siste endring

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.8.2022 og kunngjort i EU-tidende 21.11.2022

Artikkel

004

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 18 TEUV (tidl. artikkel 12 TEF, tidl. artikkel 7(1) TEØF)

EFTA-domstolen

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 4

Enhver forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet skal være forbudt innenfor denne avtales virkeområde, med forbehold for de særbestemmelser den selv gir.

Engelsk utgave

Article 4

Within the scope of application of this Agreement, and without prejudice to any special provisions contained therein, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.