EØS-avtalen artikkel 44 (kapitalbevegelse: restriksjoner) - TEUV artikkel 143(4)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 44 Kapitalbevegelse Restriksjoner Teuv Artikkel 1434 - EØS-avtalen artikkel 44 (kapitalbevegelse: restriksjoner) - TEUV artikkel 143(4)

Artikkel

044

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

For EØS art. 43(4): Artikkel 143(4) TEUV (tidl. artikkel 120 TEV, tidl. artikkel 109 TEØF)

Norsk tekst

Artikkel 44

Fellesskapet på den ene side og EFTA-statene på den annen side skal anvende sine interne fremgangsmåter, som fastsatt i protokoll 18, for å gjennomføre bestemmelsene i artikkel 43.

Engelsk utgave

Article 44

The Community, on the one hand, and the EFTA States, on the other, shall apply their internal procedures, as provided for in Protocol 18, to implement the provisions of Article 43.