EØS-avtalen artikkel 15 (avgifter) - TEUV artikkel 111

EØS-avtalen artikkel 15 (avgifter) - TEUV artikkel 111

Artikkel 15

For varer utført til en annen avtaleparts territorium kan refusjon av interne avgifter ikke overstige de avgifter som disse varer direkte eller indirekte har vært pålagt.

Article 15

Where products are exported to the territory of any Contracting Party, any repayment of internal taxation shall not exceed the internal taxation imposed on them whether directly or indirectly.