EØS-avtalen artikkel 15 (avgifter) - TEUV artikkel 111

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 15 Avgifter Teuv Artikkel 111 - EØS-avtalen artikkel 15 (avgifter) - TEUV artikkel 111

Artikkel

015

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 111 TEUV (tidl. artikkel 91 TEV, tidl. artikkel 96 TEØF)

Norsk tekst

Artikkel 15

For varer utført til en annen avtaleparts territorium kan refusjon av interne avgifter ikke overstige de avgifter som disse varer direkte eller indirekte har vært pålagt.

Engelsk utgave

Article 15

Where products are exported to the territory of any Contracting Party, any repayment of internal taxation shall not exceed the internal taxation imposed on them whether directly or indirectly.