EØS-avtalen artikkel 68 (arbeidsrett)

EØS-avtalen artikkel 68 (arbeidsrett)

Artikkel 68

På arbeidsrettens område skal avtalepartene gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre at denne avtale virker tilfredsstillende. Tiltakene er angitt i vedlegg XVIII.

Article 68

In the field of labour law, the Contracting Parties shall introduce the measures necessary to ensure the good functioning of this Agreement. These measures are specified in Annex XVIII.