EØS-avtalen artikkel 70 (arbeidsrett: likelønn mellom kjønn)

EØS-avtalen artikkel 70 (arbeidsrett: likelønn mellom kjønn)

Artikkel 70

Avtalepartene skal fremme prinsippet om lik behandling for kvinner og menn ved å gjennomføre de bestemmelser som er angitt i vedlegg XVIII.

Article 70

The Contracting Parties shall promote the principle of equal treatment for men and women by implementing the provisions specified in Annex XVIII.