EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - TEUV artikkel 63(1)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 40 Fri Kapitalbevegelse Teuv Artikkel 631 - EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - TEUV artikkel 63(1)

Siste endring

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2021

Artikkel

040

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 63(1) TEUV (tidl. artikkel 56 TEV, tidl. artikkel 67(1) TEØF)

EFTA-domstolen

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 40

Innen rammen av bestemmelsene i denne avtale skal det mellom avtalepartene ikke være noen restriksjoner på overføring av kapital tilhørende personer bosatt i EFs medlemsstater eller EFTA-statene og ingen forskjellsbehandling på grunn av partenes nasjonalitet, bosted eller stedet for kapitalanbringelsen. Vedlegg XII inneholder de bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre denne artikkel.

Engelsk utgave

Article 40

Within the framework of the provisions of this Agreement, there shall be no restrictions between the Contracting Parties on the movement of capital belonging to persons resident in EC Member States or EFTA States and no discrimination based on the nationality or on the place of residence of the parties or on the place where such capital is invested. Annex XII contains the provisions necessary to implement this Article.