Nettverket av nasjonale myndigheter for e-helse: gjennomføringsbestemmelser