Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk