Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet