Informasjon i det indre marked: krav til åpenhet om interesserepresentasjon fra tredjeland