Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser