Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om dekloran pluss