Persistente organiske forurensende stoffer (POPs/PFOS): grenser og unntak