Nye EU-initiativ og -forslag

Nye EU-initiativ og -forslag, sortert på dokumentets dato. Listen viser kun rettsakter under forberedelse (initiativer) eller på forslagsstadiet. En oversikt over nylig vedtatte EU-rettsakter finner du her.
Faktaark Forslagsdato Initiativ Forslag
Regelverk om kjemikalieinformasjon for å møte målene i EUs kjemikaliestrategi for bærekraft
Krav til miljøvennlig utforming av solcellemoduler og -vekselrettere
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) Informasjon fra EUs kjemikalibyrå
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for kobolt
Krav til energimerking av matlagingsutstyr (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av matlagingsutstyr
REACH: restriksjoner på bruk av CMR-stoffer i småbarnsartikler Ares(2022)8251933
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av brannmotstand
Byggevareforordningen: vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for sandwichpaneler med metallkledning
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om deklarering av egenskaper for brannpåvirkning og kontinuerlig glødende forbrenning
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om termiske isolasjonsprodukter
REACH-forordningen om kjemikalier: restriksjoner på bruk av 2,4-dinitrotoluen
Innskuddsgarantidirektivet (planlagt revisjon): garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) i brannskum
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om 'Dekloran Pluss'
Krav til miljøvennlig urforming av klimaanlegg og komfortvifter (revisjon)
Maksimalpriser for terminering i mobil- og fasttelefonnettet
Krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr ved hviletilstand og avslått tilstand (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming eller energimerking av høytrykksrengjøringsapparater
Krav til miljøvennlig utforming av heiser
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkt
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
Henstilling om styrking av Schengens yttergrenser i Hellas
EU-høring om god praksis for produksjon av medisiner
Rammeverk for næringslivsstatistikk
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisothiazolinon (MI)
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): endringsbestemmelser angående bøtelegging
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat
Energimerking av kommersielle utstillingskjøle- og frysedisker
Krav til miljøvennlig utforming av industri- og laboratorieovner
Krav til miljøvennlig utforming av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner
Økodesignkrav til vindusprodukter
Økodesignkrav til strømkabler for innendørs elektriske installasjoner
Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse:overgangsordninger for Kroatia
Retningslinjer for statsstøtte til film og andre audiovisuelle verk
Krav til miljøvennlig utforming av store rentvannspumper
Krav til miljøvennlig utforming av avløpspumper
Krav til miljøvennlig utforming av avbruddsfri strømforsyning
Krav til miljøvennlig utforming av komplekse dekodere
Krav til miljøvennlig utforming av spillkonsoller
EU-konsultasjon om retningslinjer for statsstøtte til kortsiktig eksportkredittforsikring
Energimerkning av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner