EU-konsultasjon om retningslinjer for statsstøtte til kortsiktig eksportkredittforsikring