Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-regelverk for sikrere passasjerskip
16.10.2015
En europeisk kapitalmarkedsunion
30.09.2015
EU-høring om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)
30.09.2015
Geo-blokkering og andre andre geografisk baserte restriksjoner ved internetthandel og -bruk
24.09.2015
Rammeverk for online-plattformer, nettmellomledd og cloud computing
24.09.2015
Håndtering av flyktningekrisen: umiddelbare operasjonelle, budsjettmessige og rettslige tiltak
23.09.2015
Prioritetsplan for IKT-standarder
23.09.2015
EU-høring om revisjon av regelverket for elektronisk kommunikasjon
11.09.2015
EU-høring om internetthastighet og -kvalitet etter 2020
11.09.2015
Fri bevegelse av personer: gjennomgang av unntaksbestemmelsene for Liechtenstein
28.08.2015
Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020: nye prioriteringer
26.08.2015
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2014
19.08.2015
Anvendelsesnivået for tilsynsmessige krav til banker
05.08.2015
EU-tiltak for bedre balanse mellom hjem og arbeid
03.08.2015
EU-strategi om energi og forbrukerinteresser
15.07.2015
EU-høring om konsekvenser av soliditetskrav til banker på utlån
15.07.2015
EU-høring om forsyningssikkerhet på elektrisitetsområdet
15.07.2015
EU-strategi for flytende naturgass (LNG) og gasslagring
08.07.2015
Rådskonklusjoner om EUs arbeid med likestilling og pensjoner
18.06.2015
Statusrapport om fornybar energi 2015
15.06.2015
Det europeiske forskingsområdet 2015-2020
29.05.2015
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014-2015
29.05.2015
EU-strategi om en ressurseffektiv sirkulær økonomi
28.05.2015
Handlingsplan mot smugling av migranter 2015-2020
27.05.2015
EU-plan for regelforenkling
21.05.2015
EØS-rådets konklusjoner mai 2015
18.05.2015
Innovasjon i Europa: statusrapport 2015
07.05.2015
EU-strategi for et digitalt indre marked
06.05.2015
Modernisering av sosialstøtte i Europa: statusrapport
24.04.2015
Revisjon av beslutningsprosessen om genmodifiserte organismer
22.04.2015
EU-strategi for europeisk luftfart
19.03.2015
Rådskonklusjoner om EUs arbeid for et inkluderende arbeidsmarked
09.03.2015
EU-status for forvaltning av vann
09.03.2015
Rådskonklusjoner om EUs politikk for det indre marked
03.03.2015
EUs klimastrategi foran Paris-konferansen i desember 2015
25.02.2015
EUs energiunion
25.02.2015
Strategi for EUs elnett
25.02.2015
EU-høring om 7. rammeprogram for forskning og innovasjon
23.02.2015
Høringer om europeisk kapitalmarkedsunion
18.02.2015
EU-høring om verdipapirisering
18.02.2015
EU-høring om forenkling av søknadsprosedyrer for kjemikaliegodkjennning i spesielle tilfeller
05.02.2015
EU-høring om global koordinering av jordobservasjoner
26.01.2015
EU-høring om fremtidg bruk av UHF-frekvensbåndet
12.01.2015
Kommisjonens arbeidsprogram 2015
16.12.2014
Entreprenørskap i utdanning og yrkesopplæring
12.12.2014
Høring om arbeidstidsdirektivets framtid
01.12.2014
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014
27.11.2014
Europeisk audiovisuell politikk i en digital tidsalder
25.11.2014
EU-prioriteringer for europeisk statistikk
07.11.2014
Visumlettelser for Georgia
29.10.2014

Sider