Statusrapport om fornybar energi 2015

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.6.2015

En fersk statusrapport om EUs arbeid med å nå 2020-målene for fornybar energi viser at man er godt på vei mot 20 prosent-målet. I 2014 sto fornybar energi for over 15 prosent av det totale energiforbruket i EU-landene. Det kan bli vanskeligere å imøtekomme kravet om 10 prosent fornybar energi i transportsektoren. I fjor var denne andelen på 5,7 prosent i EU-området.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 16.6.2015, dansk utgave)

Statusrapport om vedvarende energi
Kommissionen har offentliggjort statusrapporten om 2020-målene for vedvarende energi, der viser, at EU er på vej til at nå sit 20 %-mål for vedvarende energi. Med en forventet andel på 15,3 % vedvarende energi i det udvidede endelige energiforbrug i 2014 er EU og langt de fleste medlemslande godt på vej: 25 EU-lande ventes at nå deres nationale mål for 2013-2014.

Disse resultater er offentliggjort i Kommissionens rapport fra 2015 om de fremskridt, der er gjort i opfyldelsen af EU's juridisk bindende mål om en andel på 20 % vedvarende energi, målet om 10 % vedvarende energi til transport og de bindende nationale mål inden 2020.

"Rapporten viser endnu engang, at vi i Europa er gode til vedvarende energi, og at vedvarende energi er godt for Europa. Vi har 3 gange mere vedvarende energi pr. indbygger i Europa end noget andet sted i resten af verden. Vi har mere end 1 million mennesker, der arbejder i sektoren for vedvarende energi, som omsætter for over 130 mia. euro om året. Vi eksporterer vedvarende energi for 35 mia. euro hvert år," sagde Miguel Arias Cañete, kommissær for klima og energi.

Med en forventet andel på 5,7 % vedvarende energi i transportsektoren i 2014, er det en udfordring at nå målet på de 10 %, men det er fortsat muligt med gode fremskridt i nogle lande.

25 EU-lande ventes at nå deres nationale mål for vedvarende energi for 2013-2014. 26 medlemslande nåede deres mål for 2011-2012. Eftersom de midlertidige mål vil blive mere ambitiøse i de kommende år, kan det blive nødvendigt for nogle lande at gøre mere for at holde sig på ret kurs, herunder eventuelt samarbejde med andre medlemslande.

Direktivet om vedvarende energi virker

Rapporten viser, at direktivet om vedvarende energi virker: udbredelsen af vedvarende energi medførte

• et fald på ca. 326 mio. ton undgåede CO2-emissioner i 2012 og 388 mio. ton i 2013
• og en mindskelse af EU's efterspørgsel efter fossile brændstoffer på 116 Mtoe i 2013.

Desuden gælder følgende for EU's energiforsyningssikkerhed:

• erstatningen af naturgas med vedvarende energi tegnede sig for 30 % af den samlede undgåede anvendelse af fossile brændstoffer i 2013
• og næsten halvdelen af medlemslandene reducerede det indenlandske forbrug af naturgas med mindst 7 %.

Desuden er vedvarende energi ved at blive en alment accepteret energikilde, idet 2020-målene er en vigtig drivkraft for globale investeringer i vedvarende energikilder og støttende energipolitikker langt ud over Europas grænser, konstaterer rapporten.

Baggrund
Med 5 år tilbage til 2020 er statusrapporten om vedvarende energi en midtvejsevaluering af fremskridtene hen imod 2020-målene for vedvarende energi. Hvert andet år overvåger den fremskridtet i EU og medlemslandene i retning af de juridisk bindende mål for vedvarende energi, som er fastsat i direktivet om vedvarende energi, der blev vedtaget som del af den klima- og energipolitiske pakke i 2009. Det omfatter også en vurdering af, om målet om 10 % vedvarende energi i transportsektoren kan nås, og af bæredygtigheden af brugen af biobrændstoffer og flydende biobrændsler.

EU's lovgivning om fremme af anvendelsen af vedvarende energi har været på plads siden 2001, hvor det første direktiv om fremme og brug af elektricitet fra vedvarende energikilder blev vedtaget, efterfulgt af direktivet fra 2003 om anvendelse af biobrændstoffer og andre fornyelige brændstoffer til transport.

Læs mere

Faktablad – Statusrapport om vedvarende energi

Statusrapport om vedvarende energi 2015

EU's politik for vedvarende energi og tidligere rapporter:
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/progress-reports

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.06.2015
Annen informasjon