Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-høring om Basel III om finansstabilitet
16.03.2018
EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer
14.03.2018
Verdipapirhandel over grensene: gjeldende lov om eierrettigheter
12.03.2018
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering
08.03.2018
EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech)
08.03.2018
EU-høring om europeisk sportsuke
19.02.2018
EU-høring om miljøvennlig utforming og energimerking av kjøleskap, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, TV-apparater, PCer og lamper
13.02.2018
Høring om EUs risikovurderinger for næringskjeden
23.01.2018
EU-handlingsplan for digital utdanning
17.01.2018
EU-strategi for plast
16.01.2018
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi
16.01.2018
EU-høring om styrket samarbeid om sykdommer som kan forebygges med vaksine
21.12.2017
EU-høring om plastavfall i sjøen
15.12.2017
EU-høring om sikkerhet for togpassasjerer
08.12.2017
Erfaringene med EUs rammeverk for finansielle tjenester
01.12.2017
Håndheving av regelverket for immaterialrett
29.11.2017
EU-høring om modenisering av EUs visumpolitikk
24.11.2017
Styrking av EUs ordning for sivil beredskap: rescEU
23.11.2017
Helse i Europa 2016
23.11.2017
Styrking av Europas energinettverk
23.11.2017
EU-høring om CO2-utslipp fra tunge kjøretøy
20.11.2017
EU-høring om adgang til trygd og sosialstøtte
20.11.2017
EU-høring om metodologi for identifisering av sektorer utsatt for karbonlekkasje 2021-2030
20.11.2017
Handlingsplan 2017-2019 for tiltak mot lønnsgapet mellom kvinner og menn
20.11.2017
EU-høring om reduksjon av transfett i matvarer
17.11.2017
Styrking av europeisk identitet gjennom kultur og utdanning
14.11.2017
Veiledning og retningslinjer for håndtering av desinformasjon på nettet
13.11.2017
EU-høring om regelverket for plantevermidler og -rester
13.11.2017
EU-pakke for renere kjøretøy
08.11.2017
Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff
08.11.2017
EU-høring om elektroniske dokumenter for godstransport
25.10.2017
Kommisjonens arbeidsprogram for 2018
24.10.2017
EU-høring om Europeana: Europas digitale kulturbibliotek
17.10.2017
EU-retningslinjer for matdonasjon
16.10.2017
Supplerende beskyttelsessertifikater og patentfritakelser på forskningsområdet
12.10.2017
EU-høring om kooperative intelligente transportsystemer
10.10.2017
EU-høring om retningslinjer for offentlige anskaffelser for innovasjon
03.10.2017
EU-initiativ for bedre bruk av offentlige anskaffelser
03.10.2017
Offentlige anskaffelser: forhåndsevaluering av store prosjekter
03.10.2017
Næringsmidler: veiledning i forbindelse med forkjellige kvaliteter av samme produkt i ulike land
29.09.2017
EU-høring om nettverkskoder og retningslinjer for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2018
27.09.2017
Bevaring og styrking av Schengenområdet
27.09.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn
20.09.2017
Vekst og samhørighet i grenseområdene
20.09.2017
EUs "State of the Union" 2017
13.09.2017
EU-strategi for europeisk industri
13.09.2017
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2018
25.08.2017
EU-høring om fjerning av hindringer for post-trade-tjenester i kapitalmarkedsunionen
23.08.2017
EU-høring om forebygging og minnelige løsninger av tvister mellom investorer og offentlige myndigheter i det indre marked
31.07.2017
EU-høring om evaluering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
27.07.2017

Sider