Kjøp av digitale varer og tjenester over landegrensene

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Digitale kontrakter for Europa - Frigjøring av potensialet til e-handel

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Digital contracts for Europe - Unleashing the potential of e-commerce

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 9.12.2015

For å utnytte potensialet til e-handel, har Kommisjonen lagt fram til forslag til nytt regelverk for kjøp av on-line tjenester og varer på nettet. Forslagene skal også gi forbrukerne økt sikkerhet ved digitale kjøp over landegrensene. Tiltakene inngår i Kommisjonens strategi for det digitale indre marked. Samtidig foreslås det nye regler for opphavsrett (se egen sak)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 9.12.2015)

Kommissionen foreslår mere moderne regler for digitale aftaler for at forenkle og lette adgangen til digitalt indhold og onlinesalg i hele EU
Som opfølgning på sin strategi for det digitale indre marked fremlægger Kommissionen i dag to forslag for bedre at beskytte de forbrugere, der handler online i EU, og hjælpe virksomheder med at udvide deres onlinesalg.

En af søjlerne i strategien for det digitale indre marked er at sikre forbrugerne og virksomhederne bedre adgang til onlinevarer og -tjenester i Europa. E-handelen er i vækst, men for både virksomheder og forbrugere i Europa er dens fulde potentiale stadig uudnyttet. Kun 12 % af EU's detailhandlere sælger online til forbrugere i andre EU-lande, mens der er tre gange så mange, der gør det inden for egne grænser (37 %). Tilsvarende er det kun 15 % af forbrugerne, der køber online fra et andet EU-land, mens antallet af dem, der køber indenrigs, er ca. tre gange så højt (44 %).

Kommission har i dag vedtaget to forslag, nemlig et om levering af digitalt indhold (f.eks. streaming af musik) og et om onlinesalg af varer (f.eks. onlinekøb af tøj). Formålet med de to forslag er at tage hånd om de hindringer, der hæmmer e-handelen på tværs af grænserne i EU, dvs. den lovgivningsmæssige fragmentering på det forbrugeraftaleretlige område og de deraf følgende høje omkostninger for virksomhederne – især små og store virksomheder (SMV'er) – samt den lave forbrugertillid til onlinekøb fra et andet land.

Andrus Ansip, næstformand for Kommissionen og ansvarlig for det digitale indre marked, udtaler: "Når du downloader en film eller en sang, skal den virke. Hvis dette ikke er tilfældet, bør du have mulighed for at opsige aftalen og få pengene tilbage. De forslag, der fremlægges i dag, vil give forbrugerne flere onlinerettigheder, så de med fuld tillid kan få glæde af varer og tjenester fra andre EU-lande. Ved hjælp af et fælles sæt EU-regler i stedet for et kludetæppe af nationale love vil virksomheder, især de mindste, kunne udvide på tværs af grænserne med færre omkostninger. Det digitale indre marked er nu godt undervejs og vil forbedre folks dagligdag, hvor meget foregår digitalt".

Věra Jourová, kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, siger:"De forslag, der fremlægges i dag, vil give forbrugerne tillid til at handle på tværs af grænserne samt gøre det nemmere for virksomhederne, især SMV'er, at sælge online i hele Europa. Internettet har fjernet de teknologiske hindringer for et digitalt indre marked, og med forslagene om digitale aftaler ønsker vi at fjerne de juridiske hindringer. Ved at harmonisere de aftaleretlige rettigheder i hele EU vil det blive nemmere at levere både digitalt indhold og varer på tværs af Europas grænser. Forbrugerne vil nyde godt af enkle og mere moderne regler, og virksomhederne af større retssikkerhed og billigere og nemmere måder at udvide deres aktiviteter på. For forbrugerne betyder det et større udvalg til konkurrencedygtige priser."

Det vil være til overordnet gavn for den europæiske økonomi at få fjernet de hindringer, som skyldes aftaleretlige forskelle. Over 122 000 virksomheder i EU forventes at begynde at sælge til forbrugere i andre medlemsstater, og det samlede antal forbrugere, som vil købe online fra et andet EU-land, vil kunne nå op på 70 mio. Dette vil åbne nye markeder, især for SMV'er, øge konkurrencen og bidrage til økonomisk vækst. Lavere forbrugerpriser forventes at øge forbruget i EU med 18 mia. EUR, og EU's BNP forventes at stige med 4 mia. EUR fra det nuværende niveau.

Forbrugerne vil nyde godt af et højere forbrugerbeskyttelsesniveau og et bredere udvalg af varer til mere konkurrencedygtige priser:

Omvendt bevisbyrde:Hvis en italiensk forbruger f.eks. i dag opdager, at et produkt, han købte online for mere end seks måneder siden, er defekt, og derefter anmoder sælgeren om at reparere eller erstatte det, kan han blive bedt om at bevise, at produktet var defekt på leveringtidspunktet. I henhold til de foreslåede nye regler kan forbrugeren inden for den toårige garantiperiode anmode om erstatning uden at skulle bevise, at produktet var defekt på leveringtidspunktet.

Klare og specifikke rettigheder i forbindelse med digitalt indhold: En forbruger, der f.eks. downloader et spil, som derefter ikke fungerer ordentligt, kan i dag som kompensation modtage en rabat til at downloade andre spil i fremtiden. Med det foreslåede direktiv vil forbrugerne kunne anmode om at få sådanne problemer løst, og hvis dette ikke kan lade sig gøre eller ikke gøres ordentligt, vil det være muligt at få prisen nedsat eller aftalen opsagt med fuld tilbagebetaling.

Virksomhederne vil kunne levere digitalt indhold og sælge varer online til forbrugere i hele EU på grundlag af det samme sæt aftaleretlige regler:

Retssikkerhed og et erhvervsvenligt miljø: I dag er virksomhederne nødt til at bruge tid og penge på at tilpasse sig aftaleretlige regler i de medlemsstater, de sælger til. I henhold til de foreslåede regler behøver virksomhederne ikke længere at bekymre sig om denne fragmentering, idet de vil kunne levere digitalt indhold eller sælge varer til forbrugere i alle medlemsstater på grundlag af det samme sæt aftaleretlige nøgleregler.

Omkostningsbesparelser for virksomheder: Virksomhederne skal i dag betale en supplerende engangsudgift på 9 000 EUR for at tilpasse sig den nationale aftaleret i hver ny medlemsstat, de ønsker at sælge til. Med de nye EU-dækkende regler kan en virksomhed spare op til 243 000 EUR, hvis den gerne vil sælge til alle de øvrige 27 EU-lande.

Baggrund
• De nye regler vedrørende ophavsret (IP/15/6261) og digitale aftaler er de første lovforslag, der forelægges som led i strategien for det digitale indre marked. Der vil blive fremlagt i alt 16 initiativer inden udgangen af næste år.

• Det fulde potentiale ved onlinesalg er endnu ikke helt udnyttet i EU. I 2014 lå andelen af e-handel i den samlede detailsektor i Europa på 7,2 %, mens den i USA kom op på 11,6 %.

• Der er et stort hul i EU-lovgivningen på området for fejlbehæftet digitalt indhold. De fleste medlemsstater har ingen lovgivning på dette område. Selv om forbrugerbeskyttelsesreglerne på visse områder allerede er harmoniseret i EU, er der stadig forskelle mellem nationale forbrugeraftalebestemmelser. Disse forskelle skaber yderligere omkostninger for virksomhederne og påvirker forbrugernes tillid til handel på tværs af grænserne. I Europa er der i forbindelse med forbrugerrettigheder vedrørende defekte varer stadig 28 delvist forskellige former for forbrugeraftalebestemmelser, da der på dette område kun er indført EU-minimumskrav.

Yderligere oplysninger

Q&A