EU-handlingsplan for forbrukervennlige finansielle tjenester

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske sentralbank, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Forbrukervennlige finansielle tjenester: Bedre produkter, flere valg

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Consumer Financial Services Action Plan: Better Products, More Choice

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 25.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 23.3.2017)

Handlingsplan for finansielle tjenesteydelser til forbrugerne: Bedre produkter og flere valgmuligheder for de europæiske forbrugere

Europa-Kommissionen fremlægger i dag en handlingsplan, som udstikker nye metoder til at give de europæiske forbrugere flere valgmuligheder og bedre adgang til finansielle tjenesteydelser i hele EU. Der er fokus på teknologi, eftersom innovative onlinetjenester vil være drivkraften i udviklingen hen mod et mere integreret marked for finansielle tjenesteydelser. I den forbindelse offentliggør vi også en høring om teknologi og dens indvirkning på den europæiske finanssektor ("FinTech") for at sætte fart i indsatsen på dette område.

Kommissionens formand Jean-Claude Juncker har forpligtet sig til at udvikle et stærkere og mere retfærdigt indre marked, bl.a. ved hjælp af digitale midler. Hvad angår finansielle tjenesteydelser betyder dette at øge konkurrencen og forbedre valgmulighederne, således at forbrugerne kan nyde godt af lavere priser og bedre kvalitet, uanset om de køber finansielle tjenesteydelser – f.eks. bankkonti, bilforsikring og pengeoverførsler – i udlandet eller ej.

Denne handlingsplan tilstræber at fjerne nationale hindringer, da kun 7 % af forbrugerne i øjeblikket køber finansielle tjenesteydelser fra en anden EU-medlemsstat. Alle forbrugere bør kunne vælge frit fra en bred vifte af finansielle tjenesteydelser i hele EU og få mest for pengene, samtidig med at de er sikre på, at de er godt beskyttet. På et ægte indre marked er bør sondringen mellem indenlandske og udenlandske udbydere ikke længere betyde noget. Udbydere af finansielle tjenesteydelser bør også kunne drage fordel af hele EU-markedet.

Næstformand Valdis Dombrovskis, som er ansvarlig for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "De europæiske forbrugere og virksomheder bør kunne drage fuld fordel af et ægte indre marked for finansielle tjenesteydelser. Forbrugerne bør have adgang til de bedste produkter, som findes i hele EU, ikke blot i deres eget land. Samtidig ønsker vi at udforske det fulde potentiale af den teknologi, der findes. Hvis den udnyttes til fulde, vil den kunne forbedre finanssektoren og den måde, hvorpå borgerne får adgang til finansielle tjenesteydelser."

Næstformand Jyrki Katainen (vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne) udtaler: "Denne ambitiøse handlingsplan indeholder målrettede tiltag, der gradvis vil uddybe vores indre marked og have en reel indvirkning på de europæiske borgeres liv. Da vi lancerede kapitalmarkedsunionen, forpligtede vi os til at forbedre adgangen til finansiering og finansielle tjenesteydelser til forbrugerne til gavn for forbrugerne og virksomhederne, samtidig med at vi holder trit med udviklingen i finansielle teknologier."

Věra Jourová, kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling, udtaler: "Retten til at bevæge sig frit inden for EU er fortsat den rettighed, europæerne værdsætter mest, men på trods af dette oplever forbrugerne i EU stadig alt for mange hindringer i dagligdagen. Hvad enten det drejer sig om at åbne en bankkonto, tegne en bilforsikring eller optage et lån: Så snart der er en grænseoverskridende dimension, bliver det kompliceret. I dag fremlægger vi en plan for at give forbrugerne bedre produkter og flere valgmuligheder, hvilket sørger for øget klarhed og beskyttelse i forbindelse med finansielle tjenesteydelser."

Handlingsplanen

Kommissionen har identificeret tre hovedområder for det videre arbejde med skabe et ægte indre marked for finansielle tjenesteydelser:

• Øge forbrugertilliden og styrke forbrugerne, når de køber tjenesteydelser i hjemlandet eller fra andre medlemsstater. Vi ønsker eksempelvis at gøre det nemmere for bilister at tage deres bonus for skadefri kørsel ("bonus/malus") med til udlandet, vi ønsker at nedbringe gebyrerne for grænseoverskridende transaktioner i andre valutaer end euroen, og vi ønsker en mere gennemsigtig prisfastsættelse for biludlejningsforsikring.

• Mindske juridiske og administrative hindringer for virksomheder, der ønsker at udvide deres aktiviteter i udlandet. For eksempel ved at indføre fælles kriterier for vurdering af kreditværdighed og lette udvekslingen af oplysninger mellem kreditregistre.

• Støtte udviklingen af en innovativ digital verden, der kan løse nogle af de eksisterende hindringer for det indre marked. F.eks. ved at samarbejde med den private sektor for at undersøge, hvordan den kan anvende elektronisk identifikation og tillidstjenester til at kontrollere kundernes identitet. Vi vil også overvåge praksis blandt de digitale udbydere for at afgøre, om reglerne for fjernsalg af finansielle tjenesteydelser – f.eks. på internettet eller over telefonen — bør opdateres.

Kommissionen har allerede fjernet mange af de lovgivningsmæssige hindringer for det indre marked for finansielle tjenesteydelser til forbrugerne gennem EU-lovgivning. Dagens handlingsplan fastsætter en køreplan for det videre arbejde. Mange af foranstaltningerne er nødt til at inddrage interessenter som nationale tilsynsmyndigheder, tjenesteudbydere og forbrugerorganisationer.

FinTech: den yderste forpost inden for finansielle tjenesteydelser

Den hurtige udvikling af FinTech giver nye muligheder for både forbrugere og virksomheder. Den har potentiale til at forbedre forbrugernes adgang til finansielle tjenesteydelser i hele det indre marked, fjerne de nationale hindringer og forbedre effektiviteten.

For at hjælpe den europæiske FinTech-sektor med at operere frit i hele EU og være konkurrencedygtig agter Kommissionen at fokusere på tre centrale principper: For det første: teknologineutralitet, således at de samme regler anvendes for produkter og tjenesteydelser, der sælges på traditionel vis (f.eks. via filialer), som for produkter og tjenesteydelser, der sælges digitalt. Det skal sikre innovation og lige konkurrencevilkår. For det andet: proportionalitet, så reglerne er passende for de regulerede enheders forskellige forretningsmodeller, størrelse og aktiviteter. For det tredje: styrket integritet for at sikre gennemsigtighed, sikkerhed og privatlivets fred for forbrugerne.

Som et første skridt opfordrer Kommissionen alle interesserede parter til at reagere på den FinTech-høring, som lanceres sammen med #FinTechEU-konferencen, der finder sted i Bruxelles i dag. Formålet med høringen er at indsamle førstehåndsoplysninger om virkningen af ny teknologi i hele den finansielle sektor. Det vil indgå i vurderingen af, om EU's lovgivnings- og tilsynsregler er hensigtsmæssige, og hvilke fremtidige tiltag der kan være nødvendige.

Baggrund

EU har allerede truffet en række foranstaltninger for at opnå et indre marked for finansielle tjenesteydelser til forbrugerne. Disse omfatter direktivet om betalingskonti, som forbedrer gennemsigtigheden af kontogebyrer og gør det lettere at skifte bankkonto, og Kommissionens strategi for det digitale indre marked, som har til formål at forbedre adgangen til digitale produkter og tjenester. Kommissionen har i sin handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion forpligtet sig til at udvikle stærkere kapitalmarkeder i EU samt til at forbedre adgangen til detailinvesteringsprodukter.

For at identificere de resterende hindringer iværksatte Kommissionen en høring i forbindelse med grønbogen i december 2015. Høringen fokuserede på markedet for finansielle tjenesteydelser i hele Europa for produkter såsom forsikring, realkreditlån, andre lån, betalinger og bankkonti. Der blev samtidig iværksat en særlig Eurobarometerundersøgelse for at indsamle flere oplysninger om markedet for finansielle tjenesteydelser til forbrugerne.

I forbindelse med grønbogen blev der modtaget 428 bidrag fra en bred vifte af interessenter (forbrugere, forbrugerorganisationer, den finansielle sektor og kompetente myndigheder), og det stod klart, at hindringerne for et velfungerende indre marked påvirker både forbrugere og udbydere.

Yderligere oplysninger:

Se også: MEMO/15/6287

Faktaark

Forbrugerhandlingsplanen

Høring om grønbogen om finansielle tjenesteydelser i detailleddet

Sammenfatning af svarene i høringen om finansielle ydelser i detailleddet

Handlingsplan for kapitalmarkedsunionen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2017
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet