Stålindustrien og bevaring av arbeidsplasser og vekst i Europa

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite, Regionsutvalget og Den europeiske investeringsbank. Stål: Bevaring av bærekraftige arbeidsplasser og vekst i Europa

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra dansk departementsnotat av 13.4.2016)

Kommissionen fremsendte den 16. marts 2016 meddelelsen ”Stål: Bevaring af holdbare jobs og vækst i Europa” (KOM(2016) 155). Meddelelsen følger op på Kommissionens ”handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri” fra 2013 ((KOM(2013) 407).

Kommission har siden november 2015 haft øget fokus på krisen i den europæiske stålindustri. I februar 2016 afholdt Kommissionen en højniveaukonference om energiintensive industrier med henblik på at gøre status for gennemførelsen af handlingsplanen for stålindustrien. Situationen i stålindustrien blev desuden drøftet på møderne i Rådet (konkurrenceevne) i november 2015 og februar 2016 samt i Europa-Parlamentet i forbindelse med dets beslutning om udviklingen af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller i december 2015.

Formål og indhold
Med meddelelsen påpeger Kommissionen, at den europæiske stålindustri er kendetegnet ved moderne, energi- og CO2-effektive anlæg, der fremstiller produkter med høj merværdi, men at den europæiske stålsektor, på trods af det store potentiale, står i en vanskelig situation grundet ændringer i de globale markeder og den teknologiske udvikling.

På denne baggrund, og på baggrund af stålhandlingsplanen ønsker Kommissionen at iværksætte initiativer på følgende indsatsområder for at forbedre konkurrencedygtigheden i den europæiske stålindustri:

a. En effektiv og ansvarlig handelspolitik
b. Investeringer i en moderne og bæredygtig stålindustri
c. At forvandle ressourcer- og klimaudfordringer til muligheder

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet