Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-strategi for klimatilpasning
24.02.2021
Handlingsplan for synergi mellom sivil industri, forsvarsindustri og romindustri
22.02.2021
Europeisk beredskapsplan mot covid-19-varianter og fremtidige utbrudd (HERA-inkubator)
17.02.2021
Europeisk krefthandlingsplan
03.02.2021
Demografiske endringer i Europa: grønnbok om aldring
27.01.2021
Handlingsplan for bekjempelse av covid-19
19.01.2021
EU-strategi for håndtering av misligholdte lån i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Beredskapstiltak for brexit uten avtale
10.12.2020
Europeisk klimapakt
10.12.2020
EU-strategi om bærekraftig og smart transport
09.12.2020
Handlingsplan for gjenoppretting og omstilling av mediesektoren
03.12.2020
EU-strategi om forsiktighetsregler overfor Covid-19 gjennom vinteren
02.12.2020
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2020
30.11.2020
Handlingsplan for immaterialrett i Europa
25.11.2020
EU-strategi for tilgang til og utvikling av legemidler
25.11.2020
Luftkvalitet i Europa – 2020
23.11.2020
EU-strategi for vindkraft til havs
19.11.2020
Europeisk forbrukeragenda 2020-2025
13.11.2020
'Education and Training Monitor 2020'
12.11.2020
Europeisk helseberedskapsunion
11.11.2020
Ytterligere covid-19-tiltak
28.10.2020
Havobservasjoner: mulige EU-tiltak
22.10.2020
Strategi for programvare med åpen kildekode
21.10.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2021
19.10.2020
Covid-19: nøkkelfaktorer for vaksinestrategier og igangsetting av vaksinering
15.10.2020
EUs energiunion - statusrapport 2020
14.10.2020
Strategi for renovasjon av bygninger
14.10.2020
EU-strategi for kjemikalier
14.10.2020
Strategi for reduserte utslipp av metan
14.10.2020
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2020
14.10.2020
Ren energi: statusrapport om konkurranseevnen 2020
14.10.2020
Handlingsplan for digital utdanning 2021-2027
30.09.2020
Utforming av det europeiske utdanningsområdet mot 2025
30.09.2020
Det europeiske forskningsområdet (ERA): videreutvikling
30.09.2020
EU-pakke for digital finans
24.09.2020
EU-strategi for detaljhandelsbetalinger
24.09.2020
Kapitalmarkedsunionen: handlingsplan 2020
24.09.2020
EUs klimaplan for 2030
17.09.2020
EUs 'State of the Union' 2020
16.09.2020
Strategisk fremsynsrapport 2020 for EUs politikkutvikling
09.09.2020
EU-handlingsplan om forsyningssikkerhet for kritiske råvarer
03.09.2020
EU-strategi for energisystemintegrasjon
08.08.2020
Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025
24.07.2020
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2021-2025
24.07.2020
Helseberedskap på kort sikt mot covid-19-utbrudd
15.07.2020
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2019
15.07.2020
Endringer ved utløpet av Storbritannias overgangsperiode med EU
09.07.2020
EUs konkurransepolitikk i 2019
09.07.2020
EU-strategi om hydrogen for et klimanøytralt Europa
08.07.2020
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: evaluering av Euro 6/VI og forberedelser til Euro 7
06.07.2020

Sider