EU-erklæring om digitale rettigheter og prinsipper

EU-erklæring om digitale rettigheter og prinsipper

Europeisk erklæring om digitale rettigheter og prinsipper for det digitale tiåret
European Declaration on Digital rights and principles for the Digital Decade

Dansk departementsnotat offentliggjort 24.2.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 26.1.2022)Kommissionen fremlægger erklæring om digitale rettigheder og principper for alle i EU

Kommissionen foreslår i dag, at Europa-Parlamentet og Rådet tilslutter sig en erklæring om rettigheder og principper, som skal være retningsgivende for den digitale omstilling i EU.Udkastet til erklæringen om digitale rettigheder og principper skal være et klart referencepunkt for alle om den type digital omstilling, som Europa står for og forsvarer. Den skal også være retningsgivende for politiske beslutningstagere og virksomheder, når de beskæftiger sig med nye teknologier. De rettigheder og friheder, der er nedfældet i EU's retlige ramme, og de europæiske værdier, der kommer til udtryk i principperne, skal respekteres både offline og online. Når erklæringen er godkendt i fællesskab, vil den også fastlægge den tilgang til den digitale omstilling, som EU vil fremme i hele verden.Ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder Margrethe Vestager udtaler: "Vi ønsker sikre teknologier, der arbejder for mennesker, og som respekterer vores rettigheder og værdier — også når vi er online. Vi ønsker også, at alle skal have mulighed for at deltage aktivt i det stadig mere digitaliserede samfund. Erklæringen giver os et klart referencepunkt med hensyn til de rettigheder og principper, der gælder for onlineverdenen."Kommissær for det indre marked Thierry Breton udtaler: "Vi ønsker, at europæerne skal vide, at hvis man bor, studerer, arbejder eller gør forretninger i Europa, så kan man regne med konnektivitet i topklasse, problemfri adgang til offentlige tjenester og et sikkert og retfærdigt digitalt rum. Erklæringen om digitale rettigheder og principper fastslår også én gang for alle, at det, der er ulovligt offline, også bør være ulovligt online. Vi sigter også mod at fremme disse principper som en standard for verden."Rettigheder og principper i den digitale tidsalderUdkastet til erklæringen omfatter centrale rettigheder og principper for den digitale omstilling, som f.eks. at mennesket sættes i centrum for omstillingen, støtte af solidaritet og inklusion, sikring af valgfrihed online, fremme af deltagelsen i det digitale offentlige rum, styrkelse af den enkeltes sikkerhed og individets stilling samt fremme af bæredygtigheden af den digitale fremtid.Disse rettigheder og principper bør følge mennesker i EU i deres hverdag: digitale højhastighedsforbindelser til en overkommelig pris overalt og for alle; veludstyrede klasseværelser og undervisere med digitale færdigheder; gnidningsfri adgang til offentlige tjenester; et sikker digitalt miljø for børn; mulighed for at koble af uden for arbejdstid; letforståelige oplysninger om digitale produkters miljøpåvirkning; kontrol over, hvordan personoplysninger behandles, og hvem de deles med.Erklæringen er forankret i EU-retten, fra traktaterne til chartret om grundlæggende rettigheder, men også i EU-Domstolens retspraksis. Den bygger på erfaringerne med den europæiske søjle for sociale rettigheder. Den tidligere formand for Europa-Parlamentet, David Sassoli, støttede i 2018 idéen om adgang til internettet som en ny menneskerettighed. Det vil være et fælles politisk ansvar for både EU og medlemslandene at fremme og gennemføre de digitale principper i erklæringen inden for deres respektive kompetencer. For at sikre, at erklæringen vil have konkret effekt i praksis, foreslog Kommissionen i september at overvåge fremskridtene, evaluere mangler og fremsætte anbefalinger gennem en årlig "statusrapport om det digitale årti".Næste skridtEuropa-Parlamentet og Rådet opfordres til at drøfte udkastet til udkastet til erklæringen og godkende det på højeste niveau inden sommer.BaggrundDen 9. marts 2021 fremlagde Kommissionen sin vision for Europas digitale omstilling inden 2030 i sin meddelelse "Det digitale kompas: Europas kurs i det digitale årti". I september 2021 indførte Kommissionen en solid forvaltningsramme for at nå de digitale mål i form af en vej mod det digitale årti. Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, erklærede i en tale i forbindelse med arrangementet Leading the Digital Decade i Sines i Portugal den 1. juni 2021, at "Vi tager nye teknologier til os — men vi står ved vores værdier."Kommissionen har også gennemført en offentlig høring, som viste bred støtte til europæiske digitale principper — 8 ud af 10 EU-borgere mener, at det vil være nyttigt, at EU fastlægger og fremmer en fælles europæisk vision for digitale rettigheder og principper. En særlig Eurobarometer-undersøgelse indikerer det samme. Ved hjælp af årlige Eurobarometer-undersøgelser skal der indsamles kvalitative data baseret på borgernes opfattelse af, hvordan de digitale principper, der er nedfældet i erklæringen, gennemføres i EU.Erklæringen bygger også på tidligere initiativer fra Rådet, som f.eks. Tallinnerklæringen om e-forvaltning, Berlinerklæringen om det digitale samfund og en værdibaseret digital forvaltnin og Lissabonerklæringen — digitalt demokrati med et formål, med henblik på en model for digital omstilling, der styrker den menneskelige dimension af det digitale økosystem og er centreret omkring det digitale indre marked. Yderligere oplysningerMeddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en europæisk erklæring om digitale rettigheder og principperFaktablad om digitale rettigheder og principper for alle i EUDet digitale kompas: Europas kurs i det digitale årtiMeddelelse om vejen mod det digitale årtiLissabonerklæringen — digitalt demokrati med et formål