Forurenser betaler-prinsippet

Forurenser betaler-prinsippet

Høringsnotat fra Kommisjonen om forurenser betaler-prinsippet
Commission call for evidence on the polluter pays principle

Høring om initiativet om forurenser betaler-prinsippet igangsatt av Kommisjonen 12.5.2023 med frist 4.8.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 11.11.2022)

Kvalitetskontrol af princippet om, at forureneren betaler, og dets indvirkning på miljøet

Princippet om, at forureneren betaler, betyder, at de, der forurener, skal betale for tiltag til forebyggelse af, bekæmpelse af og genopretning efter forurening og for de samfundsmæssige omkostninger ved forurening.

Med denne kvalitetskontrol vil vi se på, hvor godt EU anvender princippet, bl.a. i de politikker, der kan have indvirkning på miljøet. Der skal ses på anvendelsen af princippet i de enkelte medlemslande.

Kvalitetskontrollen skal danne grundlag for henstillinger i 2024 om, hvordan princippet bedre kan udmøntes.

Opfordring til indsendelse af dokumentation

Feedbackperiode: 11 november 2022 - 09 december 2022

Opfordring til indsendelse af dokumentation vedrørende en evaluering - Ares(2022)7789078