EU-strategi for et bedre internett for barn (2022): et digitalt tiår for barn og unge

EU-strategi for et bedre internett for barn (2022): et digitalt tiår for barn og unge

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. et digitalt tiår for barn og unge: ny europeisk strategi for et bedre internett for barn (NIK+)
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Digital Decade for children and youth: the new European strategy for a better internet for kids (BIK+)

Dansk departementsnotat offentliggjort 14.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 11.5.2022)Ny EU-strategi skal beskytte og styrke børn online

Kommissionen har i dag vedtaget en ny europæisk strategi for et bedre internet for børn (BIK+) for at sikre mere alderssvarende digitale tjenester, samt at alle børn beskyttes, styrkes og respekteres online.Over de seneste ti år har digitale teknologier og børns måde at bruge dem på ændret sig drastisk. De fleste børn bruger deres smartphones hver dag og anvender dem dobbelt så meget som for ti år siden. De bruger dem også fra en langt yngre alder (ifølge EU Kids Online 2020). Moderne udstyr giver muligheder og fordele og gør det muligt for børn at interagere med andre, lære online og blive underholdt. Men disse gevinster er ikke uden risici såsom faren for at blive udsat for desinformation, cybermobning eller skadeligt og ulovligt indhold, som børn skal beskyttes mod.Ifølge den nye europæiske strategi for et bedre internet for børn skal onlineindhold og -tjenester være tilgængelige, alderssvarende, informative og udformet under hensyntagen til barnets tarv.Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, udtaler: "Alle børn i Europa fortjener at kunne færdes i et sikkert digitalt miljø, hvor de har medindflydelse. Med den nye strategi ønsker vi at sikre børn, navnlig børn i sårbare situationer, adgang til digitalt udstyr og digitale færdigheder samt at bekæmpe cybermobning og beskytte alle børn mod skadeligt og ulovligt onlineindhold. Dette stemmer overens med vores kerneværdier og digitale principper."Dubravka Šuica, næstformand med ansvar for demokrati og demografi, uddyber: "Den nye strategi for et bedre internet for børn vil sikre, at børn har de samme rettigheder online og offline, og at intet barn, uanset dets geografiske, økonomiske og personlige baggrund, lades i stikken. Alle børn skal beskyttes, styrkes og respekteres online. Med denne strategi sætter vi også høje sikkerhedsstandarder og styrker børns stilling og aktive deltagelse i det digitale årti overalt i verden."Thierry Breton, kommissær for det indre marked, tilføjer: "Europas digitale årti giver børn store muligheder, men teknologien kan også udgøre en risiko. Med den nye strategi for et bedre internet for børn giver vi børn de kompetencer og værktøjer, de behøver for at kunne færdes trygt og sikkert i den digitale verden. Vi opfordrer erhvervslivet til at tage deres del af ansvaret og skabe et sikkert, alderssvarende digitalt miljø for børn i overensstemmelse med EU-reglerne."Den nye europæiske strategi for et bedre internet for børn er den digitale del af Kommissionens omfattende EU-strategi for børns rettigheder og afspejler det digitale princip om, at "børn og unge bør beskyttes og styrkes online".Den er i dag blevet vedtaget sammen med et forslag til ny EU-lovgivning, der skal beskytte børn mod seksuelt misbrug.Desuden følger strategien i kølvandet på den skelsættende foreløbige politiske aftale, der for nylig blev indgået om forordningen om digitale tjenester, med nye garantier for beskyttelse af mindreårige samt forbud for onlineplatforme mod at vise børn målrettede reklamer på grundlag af profilering.Disse spørgsmål blev også prioriteret på konferencen om Europas fremtid, hvor det EU-borgerpanel, der beskæftiger sig med værdier og rettigheder, opfordrede til at beskytte mindreårige bedre på nettet. Dette blev godkendt af konferencens plenarforsamling og indgår i et forslag i konferencens endelige rapport, som blev forelagt formændene for hhv. Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen.Strategiens principper og søjler  Den nye europæiske strategi for et bedre internet for børn fastlægger visionen for et digitalt årti for børn og unge med udgangspunkt i tre centrale søjler:
  1. Sikre digitale oplevelser, der beskytter børn mod skadeligt og ulovligt indhold, skadelig og ulovlig adfærd samt risici på nettet og øger deres trivsel ved hjælp af et sikkert og alderssvarende digitalt miljø.For at gøre den digitale verden til et sikkert sted for børn og unge vil Kommissionen arbejde for en EU-kodeks for alderstilpasset design og anmode om, at der indføres en europæisk standard for online alderskontrol senest i 2024. Den vil også undersøge, hvordan den planlagte europæiske digitale ID-tegnebog kan anvendes til alderskontrol, understøtte hurtig indberetning af ulovligt og skadeligt indhold og sikre, at der senest i 2023 oprettes et fælles harmoniseret nummer "116 111", hvor ofre for cybermobning kan få bistand.
  1. Styrkelse af digitale færdigheder, således at børn tilegner sig de færdigheder og kompetencer, de har brug for til at kunne træffe informerede valg og på en sikker og ansvarlig måde give deres mening til kende online.Med henblik på at styrke børns stilling i det digitale miljø vil Kommissionen iværksætte mediekendskabskampagner for børn, lærere og forældre via netværket af Sikker Internet-centre, som er en central del af strategien. Den vil også stille undervisningsmoduler til rådighed for lærere på portalen betterinternetforkids.eu. Netværket af medlemsstaternes Sikker Internet-centre, der opererer på nationalt og lokalt plan, vil øge støtten til børn i sårbare situationer og bidrage til at udjævne den digitale færdighedskløft.
  1. Aktiv deltagelse, hvor børn respekteres ved at få medindflydelse på det digitale miljø, med flere børnestyrede aktiviteter med sigte på innovative og kreative sikre digitale oplevelser.For at få børn til at deltage mere i det digitale miljø vil Kommissionen f.eks. understøtte, at mere erfarne børn underviser andre børn i onlinemuligheder og -risici, og vil derudover hvert andet år stå for en børnestyret evaluering af strategien.For at gennemføre disse centrale søjler opfordrer Kommissionen medlemsstaterne og erhvervslivet til at deltage i og bakke op om de tilknyttede initiativer.BaggrundDen nye strategi bygger på den europæiske strategi for et bedre internet for børn, der blev vedtaget i 2012. Sidstnævnte har haft indvirkning på de nationale politikker i hele EU og er nu internationalt anerkendt: For eksempel fejres den årlige Sikker Internet Dag (Safer Internet Day) overalt i verden. Tiltag til bekæmpelse af falske nyheder, cybermobning og eksponering for skadeligt og ulovligt indhold når hvert år ud til tusindvis af skoler og millioner af børn, forældre og lærere.I marts 2021 vedtog Kommissionen sin første omfattende EU-strategi for børns rettigheder, hvori den opfordrede til at ajourføre 2012-strategien for et bedre internet for børn.Med henblik herpå delte over 750 børn og unge deres tanker og synspunkter om onlinesikkerhed, -indhold og -færdigheder på omkring 70 høringsmøder, der blev afholdt af Sikker Internet-centrene rundt om i Europa i foråret 2021. Der blev også gennemført undersøgelser og andre høringer med forældre, lærere, forskere, nationale eksperter i børns onlinesikkerhed samt partnere fra erhvervslivet.Resultaterne, som indgik i den europæiske strategi for et bedre internet for børn, viser, at børn og unge ofte har en god forståelse af de risici, herunder skadeligt indhold, cybermobning eller desinformation, og muligheder, der findes online. De har samtidig et ønske om at blive hørt i spørgsmål, der angår dem. Mange børn og unge i Europa, navnlig børn i sårbare situationer, er imidlertid stadig ikke fuldt ud inkluderet i den digitale verden. Blandt årsagerne til denne udelukkelse kan nævnes fattigdom, manglende internetforbindelse, mangel på passende udstyr og mangel på digitale færdigheder eller på tillid til den digitale verden.Yderligere oplysningerSpørgsmål & svar: Den europæiske strategi for et bedre internet for børnFaktablad: Den europæiske strategi for et bedre internet for børnDen europæiske strategi for et bedre internet for børnKompendium over den relevante lovgivningDen europæiske strategi for et bedre internet for børn, der blev vedtaget i maj 2012InfografikPlakat