Handlingsplan for digitalisering av energisektoren

Handlingsplan for digitalisering av energisektoren

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Digitalisering av energisektoren: EU-handlingsplan
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Digitalising the energy system - EU action plan

Dansk departementsnotat offentliggjort 18.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 18.10.2022)Kommissionen fastlægger foranstaltninger til digitalisering af energisektoren for at forbedre effektiviteten og integrationen af vedvarende energi

Den europæiske grønne pagt og REPowerEU-planen kræver en gennemgribende omstilling af vores energisystem, som skal blive mere interaktivt og intelligent for at hjælpe forbrugerne med at udnytte fordelene ved den grønne omstilling. Kommissionen fremlægger i dag en handlingsplan, hvori den fremhæver, hvordan nye teknologier kan bidrage til at forbedre den effektive udnyttelse af energiressourcer, lette integrationen af vedvarende energi i nettet og spare omkostninger for forbrugere og energiselskaber i EU. Kommissionen fastlægger foranstaltninger til at øge dataudveksling, fremme investeringer i digital elinfrastruktur, sikre fordele for forbrugerne og styrke cybersikkerheden. Med datacentre og den stigende interesse for onlinetjenester, der kræver stadig flere ressourcer fra vores energisystem, redegøres der desuden i handlingsplanen for, hvordan IKT-sektorens energifodaftryk kan afkobles fra den eksponentielle vækst i mængden af data. Den grønne og den digitale omstilling skal gå hånd i hånd.Kommissær med ansvar for energi, Kadri Simson, udtaler: "Den europæiske grønne pagt og arbejdet med at gøre Europa klar til den digitale tidsalder er to af denne Kommissions centrale prioriteter og går hånd i hånd. Målet er at gøre vores energisystem mere effektivt og parat til en øget andel af vedvarende energikilder. Med henblik herpå har vi brug for mere innovative digitale løsninger og et net, der er meget mere intelligent og interaktivt, end det er i dag. Den handlingsplan, der fremlægges i dag, vil bidrage til at frigøre potentialet i digitaliseringen af energisektoren og de betydelige energibesparelser, som dette kan give, til gavn for alle forbrugere."Centrale foranstaltninger til digitalisering af energisystemetPå visse områder af energisektoren, f.eks. elektriske køretøjer, solcelleanlæg og varmepumper, findes der allerede digitale og intelligente teknologier, som har brug for støtte til opskalering. På andre områder af vores energisystem er vi kun lige begyndt at høste fordelene ved digitaliseringen. I de kommende måneder og år vil Kommissionen tage forskellige skridt til at fremme digitale energitjenester og samtidig sikre en energieffektiv IKT-sektor, bl.a.:
  • hjælpe forbrugerne med at få mere kontrol over deres energiforbrug og -regninger ved hjælp af nye digitale værktøjer og tjenester med en stærk forvaltningsramme for et fælles europæisk energidataområde

  • kontrollere IKT-sektorens energiforbrug, herunder ved hjælp af en miljømærkningsordning for datacentre, et energimærke for computere, foranstaltninger til at øge gennemsigtigheden i forbindelse med telekommunikationstjenesters energiforbrug og et energieffektivitetsmærke for blockchainteknologier

  • styrke energinettenes cybersikkerhed ved hjælp af ny lovgivning, herunder en netregel om cybersikkerhed for grænseoverskridende elektricitetsstrømme i henhold til EU's elektricitetsforordning og Rådets henstilling om forbedring af kritiske infrastrukturers modstandsdygtighed.Kommissionen vil fortsat yde finansiel støtte til forskning og innovation og styrke markedsudbredelsen af digitale teknologier i energisektoren gennem programmet for et digitalt Europa, Life-programmet, samhørighedsfondene og et flagskibsprogram for digitalisering af energi inden for rammerne af Horisont Europa. Desuden vil den i samarbejde med den europæiske grønne digitale koalition fortsætte med at udvikle værktøjer og metoder til at måle nettoindvirkningen på miljøet og klimaet af digitale støtteteknologier i energisektoren.BaggrundSom led i den europæiske grønne pagt fremlagde Kommissionen den 8. juli 2020 en EU-strategi for integration af energisystemet, hvori den forpligtede sig til at vedtage en handlingsplan for digitalisering af energisektoren med henblik på at udvikle et konkurrencedygtigt marked for digitale energitjenester, der sikrer databeskyttelse og suverænitet, og som understøtter investeringer i digital energiinfrastruktur.Den russiske invasion af Ukraine og de aktuelt høje energipriser har øget behovet for at sikre, at EU bliver uafhængigt af importen af fossile brændstoffer fra Rusland og sikrer sin strategiske suverænitet og sikkerhed, der kan styrkes ved at skabe et digitalt energisystem. Øget digitalisering af EU's energisystem er også afgørende for at nå EU's klimamål for 2030 og 2050 på en omkostningseffektiv måde. Yderligere oplysningerDigitalisering af energisystemet: EU's handlingsplanArbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager EU's handlingsplanMemo (Spørgsmål og svar)FaktabladCORDIS Results Pack on the digitalisation of the energy system (resultatpakke fra CORDIS om digitalisering af energisystemet)Digitalisering af energisektoren (europa.eu)