Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-handlingsplan for yrkesferdigheter
01.07.2020
EU-strategi for covid-19-vaksiner
17.06.2020
Forskning og innovasjon i Europa: statusrapport 2020
27.05.2020
EU-strategi for en bærekraftig matvarekjede
20.05.2020
EU-strategi for turisme og transport i 2020 og videre i forbindelse med covid-19-pandemien
13.05.2020
Strategi for koordinert utfasing av reiserestriksjonene i forbindelse med covid-19-pandemien
13.05.2020
EU-handlingsplan mot hvitvasking av penger
07.05.2020
Miljøvennlig utforming og energimerking: arbeidsplan 2020-2024
06.05.2020
Fleksibilitet for å lette långivning i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2020
Veiledning om personvern i forbindelse med covid-19-mobilapplikasjoner
17.04.2020
Første ERA-handlingsplan for koordinert forskning og innovasjon i forbindelse med covid-19-krisen
07.04.2020
Veiledning om passasjerretigheter i forbindelse med Covid-19-utbruddet
18.03.2020
Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet
16.03.2020
Koordinerte økonomiske tiltak i forbindelse med Covid-19-utbruddet
13.03.2020
Handlingsplan for en sirkulær økonomi
11.03.2020
Handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked
10.03.2020
Europeisk industristrategi 2020
10.03.2020
SMB-strategi for et bærekraftig og digitalt Europa
10.03.2020
Identifisering og håndtering av hindringer for det indre marked
10.03.2020
EU-likestillingsstrategi 2020-2025
05.03.2020
EU-høring om lønnsgapet mellom kvinner og menn
05.03.2020
Kuntstig intelligens, tingenes internett og robotikk: implikasjoner for sikkerhet og ansvar
19.02.2020
Hvitbok om kunstig intelligens
19.02.2020
Europeisk datastrategi
19.02.2020
Europas digitale fremtid
19.02.2020
Høring om regulering av markedet for finansielle instrumenter
17.02.2020
Covid-19-krisen: europeisk veikart for koordinert utfasing av restriksjonene
15.02.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2020
29.01.2020
Utrulling av 5G-nett: EUs verktøykasse og neste skritt
29.01.2020
Et sterkt sosialt Europa for rettferdig omstilling
14.01.2020
EU-høring om rammeverk for finansielle tjenesters operasjonelle sikkerhet
19.12.2019
Europas grønne vekststrategi: et klimanøytralt EU i 2050
13.12.2019
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2019
31.10.2019
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2020
28.10.2019
Vurdering av Schengen-medlemskap for Kroatia
22.10.2019
EU-høring om endringer til kapitalkravregelverket
11.10.2019
EUs koordinerte risikovurdering av sikkerheten i 5G-nett
09.10.2019
EU-høring om internettilkoblede produkter og personvern
09.08.2019
EU-høring om statsstøtte til helse- og sosialtjenester av allmenn økonomisk betydning
31.07.2019
Tredjelands likeverdighet med EU-regelverket på området finansielle tjenester
29.07.2019
EU-høring om energisektoren med fokus på gassmarkedet
23.07.2019
EUs konkurransepolitikk i 2018
15.07.2019
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2018
03.07.2019
EU-høring om bærekraftige batterier
13.06.2019
EØS-rådets konklusjoner mai 2019
21.05.2019
EU-høring om mobilladere
14.05.2019
EUs strategiske dagsorden for 2019-2024: anbefalinger
30.04.2019
Beslutningsprosessen for EUs sosial- og arbeidslivspolitikk
16.04.2019
Bedre EU-regelverk: statusrapport (2019)
15.04.2019
Framtiden til European Single Sky
15.04.2019

Sider