Nye politikkdokumenter

Faktaark Utgitt Dokument
Ren energiteknologi: statusrapport utviklingen i 2020 KOM(2020) 953
Strategi for reduserte utslipp av metan KOM(2020) 663
EUs energiunion - statusrapport 2020 KOM(2020) 950
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2020 KOM(2020) 951
EU-strategi for kjemikalier KOM(2020) 667
Strategi for renovasjon av bygninger KOM(2020) 662
Handlingsplan for digital utdanning 2021-2027 KOM(2020) 624
Det europeiske forskningsområdet (ERA): videreutvikling KOM(2020) 628
Utforming av det europeiske utdanningsområdet mot 2025 KOM(2020) 625
EU-pakke for digital finans KOM(2020) 591
Kapitalmarkedsunionen: handlingsplan 2020 KOM:2020) 590
EU-strategi for detaljhandelsbetalinger KOM(2020) 592
EUs klimaplan for 2030 KOM(2020) 562
EUs 'State of the Union' 2020 State of the Union 2020
Strategisk fremsynsrapport 2020 for EUs politikkutvikling KOM(2020) 493
EU-handlingsplan om forsyningssikkerhet for kritiske råvarer KOM(2020) 474
EU-strategi for energisystemintegrasjon KOM(2020) 299
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2021-2025 KOM(2020) 606
Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025 KOM(2020) 608
Helseberedskap på kort sikt mot covid-19-utbrudd KOM(2020) 318
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2019 KOM(2020) 316
Endringer ved utløpet av Storbritannias overgangsperiode med EU KOM(2020) 324
EUs konkurransepolitikk i 2019 KOM(2020) 302
EU-strategi om hydrogen for et klimanøytralt Europa KOM(2020) 301
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: evaluering av Euro 6/VI og forberedelser til Euro 7 Kommisjonens høringsnettside
EU-handlingsplan for yrkesferdigheter KOM(2020) 274
EU-strategi for covid-19-vaksiner KOM(2020) 245
Forskning og innovasjon i Europa: statusrapport 2020 ISBN 978-92-76-17772-2
EU-strategi for en bærekraftig matvarekjede KOM(2020) 381
EU-strategi for turisme og transport i 2020 og videre i forbindelse med covid-19-pandemien KOM(2020) 550
Strategi for koordinert utfasing av reiserestriksjonene i forbindelse med covid-19-pandemien C(2020) 3250
Fleksibilitet for å lette långivning i forbindelse med covid-19-pandemien KOM(2020) 169
Veiledning om personvern i forbindelse med covid-19-mobilapplikasjoner 52020XC0417(08)
Veiledning om passasjerretigheter i forbindelse med Covid-19-utbruddet C(2020) 1830
Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet KOM(2020) 115
Koordinerte økonomiske tiltak i forbindelse med Covid-19-utbruddet KOM(2020) 112
Handlingsplan for en sirkulær økonomi KOM(2020) 98
Europeisk industristrategi 2020 KOM(2020) 102
Handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked KOM(2020) 94
SMB-strategi for et bærekraftig og digitalt Europa KOM(2020) 103
Identifisering og håndtering av hindringer for det indre marked KOM(2020) 93
EU-likestillingsstrategi 2020-2025 KOM(2020) 152
EU-høring om lønnsgapet mellom kvinner og menn Kommisjonens høringsnettside
Europeisk datastrategi KOM(2020) 66
Europas digitale fremtid KOM(2020) 67
Hvitbok om kunstig intelligens KOM(2020) 65
Kuntstig intelligens, tingenes internett og robotikk: implikasjoner for sikkerhet og ansvar KOM(2020) 64
Høring om regulering av markedet for finansielle instrumenter Kommisjonens høringsnettside
Covid-19-krisen: europeisk veikart for koordinert utfasing av restriksjonene Kjøreplan av 15.2.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2020 KOM(2020) 37
Utrulling av 5G-nett: EUs verktøykasse og neste skritt KOM(2020) 50
Et sterkt sosialt Europa for rettferdig omstilling KOM(2020) 14
EU-høring om rammeverk for finansielle tjenesters operasjonelle sikkerhet Kommisjonens høringsnettside
Europas grønne vekststrategi: et klimanøytralt EU i 2050 KOM(2019) 640
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2019 KOM(2019) 559
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2020 KOM(2019) 486
Vurdering av Schengen-medlemskap for Kroatia KOM(2019) 497
EU-høring om endringer til kapitalkravregelverket Kommisjonens høringsnettside
EUs koordinerte risikovurdering av sikkerheten i 5G-nett NIS-rapport av 9.10.2019
EU-høring om internettilkoblede produkter og personvern Kommisjonens høringsnettside
EU-høring om statsstøtte til helse- og sosialtjenester av allmenn økonomisk betydning Komisjonens høringsnettside
Tredjelands likeverdighet med EU-regelverket på området finansielle tjenester KOM(2019) 349
EU-høring om energisektoren med fokus på gassmarkedet ACERs høringsnettside
EUs konkurransepolitikk i 2018 KOM(2019) 339
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2018 KOM(2019) 316
EU-høring om bærekraftige batterier Kommisjonens høringsnettside
EØS-rådets konklusjoner mai 2019
EU-høring om mobilladere Kommisjonens høringsnettside
EUs strategiske dagsorden for 2019-2024: anbefalinger Kommisjonsmeddelelse 30.4.2019
Beslutningsprosessen for EUs sosial- og arbeidslivspolitikk KOM(2019) 186
Bedre EU-regelverk: statusrapport (2019) KOM(2019) 178
Framtiden til European Single Sky Rapport av 15.4.2019
EU-strategi for batterier som en strategisk verdikjede KOM(2019) 176
Beslutningsprosessen for EUs energi- og klimapolitikk KOM(2019) 177
Etiske retningslinjer for kunstig intelligens KOM(2019) 168
Veikart for utvikling av rene biler Kommisjonens veikart av 18.3.2019
EU-strategi om legemiddelrester i miljøet KOM(2019) 128
EU-studie om behovet for sikre parkeringsplasser for lastebiler og vogntog Studie (februar 2019)
EU-høring om likestilling Kommisjonens høringsnettside
Kvinner i forskning (2018) EU-rapport av 8.3.2019
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2018 KOM(2019) 83
EU-høring om elektroniske info-vedlegg til legemidler Høringsnettside
Mot et bærekraftig Europa innen 2030 KOM(2019) 22
Håndhevelse av konkurransereglene i legemiddelsektoren (2009-2017) KOM(2019) 17
EU-høring om europeisk fiskeristatistikk Kommisjonens høringsnettside
EU-høring om 5G-basestasjoner og trådløse småceller Kommisjonens høringsnettside
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EØS/EFTA-landene, samt Andorra, Monaco og San Marino i 2017-2018 Rådskonklusjoner 11.12.2018
EU-plan for fremme av kunstig intelligens KOM(2018) 795
EU-høring om produktpolitikk for en sirkulær økonomi Kommisjonens høringsnettside
EU-klimavisjon for 2050 KOM(2018) 773
Helse i Europa 2018 EU/OECD (2018)
Status for det indre marked (2018) KOM(2018) 772
Harmoniserte standarder for det indre marked KOM(2018) 764
EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer KOM(2018) 734
EU-lovgivning: styrking av nærhets- og proporsjonalitetsprinsippene KOM(2018) 703
Kommisjonens arbeidsprogram for 2019 KOM(2018) 800
EU-rapporten 'Education and Training Monitor 2018'
EU-strategi for bioøkonomi KOM(2018) 673
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2019 KOM(2018) 686
EUs "State of the Union" 2018 State of the Union 2018