Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2019

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Årsrapport om Den europeiske Unions innsats innenfor forskning og teknologisk utvikling samt overvåking av Horisont 2020 i 2019

Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union and Monitoring of Horizon 2020 in 2019

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

This report was prepared under Article 190 TFEU and Article 7 of the Euratom Treaty, Article 31 of the Horizon 2020 Framework Programme, and Article 21 of the Euratom Programme complementing Horizon 2020. It provides a concise, non‑exhaustive overview of key measures taken in 2019. Since 2017, the report refers to the Horizon 2020 Dashboard for further detailed monitoring data.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet