Strategisk fremsynsrapport 2021 for EUs politikkutvikling

Strategisk fremsynsrapport 2021 for EUs politikkutvikling

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Strategisk fremsynsrapport 2021. EUs evne og frihet til å handle
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. 2021 Strategic Foresight Report. The EU’s capacity and freedom to act

Svensk departementsnotat offentliggjort 13.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 8.9.2021)Strategisk fremsynsrapport 2021: Styrkelse af EU's langsigtede kapacitet og frihed til at handle

Kommissionen har i dag vedtaget sin anden årlige strategiske fremsynsrapport om EU's kapacitet og frihed til at handle. I rapporten præsenteres et fremadrettet og tværfagligt perspektiv på EU's åbne strategiske autonomi i en stadig mere multipolær og omstridt verdensorden. Kommissionen har identificeret fire overordnede globale tendenser, der påvirker EU's kapacitet og frihed til at handle: klimaændringer og andre miljøudfordringer, hyperkonnektivitet og teknologisk omstilling, pres på demokrati og værdier samt ændringer i verdensordenen og demografiske ændringer. Den har også fastsat 10 centrale indsatsområder, hvor EU kan gribe mulighederne for globalt lederskab og bruge sin åbne strategiske autonomi. Strategisk fremsynethed danner således fortsat grundlag for Kommissionens årlige arbejdsprogrammer og fastsættelse af prioriteter.Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: "De europæiske borgere oplever næsten dagligt, at globale udfordringer såsom klimaændringer og digital omstilling indvirker direkte på deres eget liv. Vi føler alle, at der sættes spørgsmålstegn ved vores demokrati og europæiske værdier, både eksternt og internt, og at Europa måske er nødt til at tilpasse sin udenrigspolitik til en verdensorden i forandring. Rettidig og pålidelig information om sådanne tendenser vil hjælpe os med at tackle sådanne vigtige spørgsmål i tide og styre vores Union i en positiv retning."Næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn, Maroš Šefčovič, tilføjer: Vi kan ikke vide, hvad fremtiden fører med sig, men en bedre forståelse af de vigtigste megatendenser, usikkerheder og muligheder vil styrke EU's langsigtede kapacitet og frihed til at handle. I denne strategiske fremsynsrapport ses der derfor på fire megatendenser med stor indvirkning på EU, og der identificeres ti indsatsområder, hvor vi vil styrke vores åbne strategiske autonomi og cementere vores globale lederskab frem mod 2050. Pandemien har kun styrket argumenterne for at træffe ambitiøse strategiske valg nu, og denne rapport vil hjælpe os med at holde fokus på processen."Politiske tiltag på ti strategiske områder
  1. Sikring af bæredygtige og robuste sundheds- og fødevaresystemer

  2. Sikring af dekarboniseret og økonomisk overkommelig energi

  3. Styrkelse af kapaciteten inden for dataforvaltning, kunstig intelligens og frontteknologi

  4. Sikring og diversificering af forsyningen med råvarer af kritisk betydning

  5. Sikring af first mover-status globalt i forbindelse med fastsættelse af standarder

  6. Opbygning af modstandsdygtige og fremtidssikrede økonomiske og finansielle systemer

  7. Udvikling og fastholdelse af færdigheder og af talenter, der matcher EU's ambitioner

  8. Styrkelse af sikkerheds- og forsvarskapaciteten og adgangen til rummet

  9. Samarbejde med globale partnere om at fremme fred, sikkerhed og velstand for alle

  10. Styrkelse af institutionel modstandsdygtighed.De næste skridtKommissionen vil fortsætte med at gennemføre sin dagsorden for strategisk fremsynethed for denne politikcyklus som grundlag for initiativer for næste års arbejdsprogram. Den 18.-19. november er Kommissionen vært for den årlige konference om det europæiske strategi- og politikanalysesystem (ESPAS) for at drøfte emnet for næste års strategiske fremsynsrapport — sammenknytningen af den grønne og den digitale omstilling, dvs. hvordan de gensidigt kan styrke hinanden, bl.a. ved hjælp af nye teknologier. Desuden vil det EU-dækkende fremsynsnetværk bestående af "fremtidsministrene" fra alle medlemsstater fortsætte med at opbygge fremsynskapacitet i EU-medlemsstaternes forvaltninger. Senere på måneden vil Kommissionen også afslutte en offentlig høring om sit dashboard over modstandsdygtighed, et nyt værktøj til at vurdere modstandsdygtighed på en mere holistisk måde i EU og dets medlemsstater. Dette vil bidrage til at måle den sociale og økonomiske velfærd ud over blot bruttonationalproduktet. En offentlig høring om Kommissionens udkast til dashboard over modstandsdygtighed løber indtil den 30. september.BaggrundStrategisk fremsynethed støtter Kommissionen på dens fremadrettede og ambitiøse vej mod opfyldelsen af kommissionsformand Ursula von der Leyens seks overordnede ambitioner. Fra og med 2020 udarbejdes der årlige strategiske fremsynsrapporter baseret på komplette fremsynscyklusser, som skal danne grundlag for prioriteterne i den årlige tale om Unionens tilstand og Kommissionens årlige arbejdsprogram og flerårige planlægning.Dette års rapport bygger på den strategiske fremsynsrapport fra 2020, hvor modstandsdygtighed blev introduceret som et nyt kompas for EU's politiske beslutningsproces. De megatendenser og politiske tiltag, der er beskrevet i den strategiske fremsynsrapport 2021, blev identificeret ved hjælp af en ekspertstyret, tværsektoriel fremsynsanalyse udført af Kommissionens tjenestegrene med brede høringer af medlemsstaterne og andre EU-institutioner inden for rammerne af det europæiske strategi- og politikanalysesystem (ESPAS). Resultaterne af fremsynsanalysen præsenteres i en Science for Policy-rapport fra Det Fælles Forskningscenter: Shaping and securing the EU's Strategic Autonomy by 2040 and beyond.Til støtte for opbygningen af fremsynskapacitet i hele EU har Kommissionen etableret et EU-dækkende fremsynsnetværk med deltagelse af de 27 fremtidsministre fra alle medlemsstater. Netværket deler bedste praksis og kommer med input til Kommissionens dagsorden for strategisk fremsynethed ved at drøfte centrale spørgsmål af relevans for Europas fremtid.Yderligere oplysningerStrategisk fremsynsrapport 2021: EU's kapacitet og frihed til at handleSpørgsmål og svar om den strategiske fremsynsrapport 2021Websted om strategisk fremsynethedScience for Policy-rapport fra Det Fælles Forskningscenter: Shaping and securing the EU's Strategic Autonomy by 2040 and beyond.