Veiledning om passasjerretigheter i forbindelse med Covid-19-utbruddet

Veiledning om passasjerretigheter i forbindelse med Covid-19-utbruddet

Meddelelse fra Kommisjonen. Fortolkningsveiledning om EUs forordninger om passasjerrettigheter i lys av Covid-19-pandemiens utvikling
Communication from the Commission. Interpretative Guidelines on EU passenger rights regulations in the context of the developing situation with Covid-19

Meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 18.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 18.3.2020)

Covid-19: Kommissionen vejleder om passagerrettigheder i EU

I vores bestræbelser på at afbøde de økonomiske virkninger af covid-19-pandemien har Kommissionen i dag offentliggjort en vejledning for at sikre, at EU's passagerrettigheder anvendes konsekvent i hele EU.

De nationale regeringer har indført forskellige foranstaltninger, herunder rejserestriktioner og grænsekontrol. Formålet med vejledningen er at forsikre passagererne om, at deres rettigheder beskyttes.

Transportkommissær Adina Vălean udtaler: "I lyset af de mange aflysninger og forsinkelser, som passagerer og transportvirksomheder står over for som følge af covid-19-pandemien, ønsker Kommissionen at skabe retssikkerhed for, hvordan EU's passagerrettigheder skal anvendes. Ved aflysninger skal transportvirksomheden refundere passagerernes billet eller omlægge deres rejse. Hvis passagererne selv beslutter at aflyse en rejse, afhænger det refunderede beløb af billettens type, og virksomhederne kan tilbyde værdikuponer til senere brug. Den nye vejledning vil give hårdt tiltrængt retssikkerhed for, hvordan EU's passagerrettigheder skal anvendes på en koordineret måde i hele Unionen. Vi overvåger fortsat situationen, som udvikler sig hurtigt, og der vil om nødvendigt blive taget yderligere skridt."

Vejledningen vil hjælpe passagererne, erhvervslivet og de nationale myndigheder i denne hidtil usete situation, hvor de nationale regeringer indfører omfattende rejserestriktioner for passagerer, som har betydelige virkninger for transporttjenester i hele EU. Ved at skabe klarhed forventes vejledningen også at bidrage til at mindske omkostningerne for transportsektoren, som er hårdt ramt af udbruddet. Vejledningen vedrører passagerernes rettigheder, når de rejser med fly, tog, skib eller bus, ad søvejen eller ad indre vandveje, og transportvirksomhedernes tilsvarende forpligtelser.

Hvis passagerers rejse f.eks. aflyses, kan de vælge mellem refusion af billetprisen eller omlægning af rejsen, så de når deres endelige bestemmelsessted på et senere tidspunkt. Samtidig præciseres det i vejledningen, at de nuværende omstændigheder er "usædvanlige", hvilket betyder, at visse rettigheder — f.eks. kompensation ved aflysning af en flyvning mindre end to uger før afrejsedatoen — ikke kan gøres gældende.

Baggrund

EU er det eneste område i verden, hvor borgerne er beskyttet af en lang række passagerrettigheder — uanset om de rejser med fly, tog, skib eller bus. Transportvirksomheder skal tilbyde passagerer, hvis rejse er blevet aflyst, refusion (tilbagebetaling af billetter) eller omlægning af rejsen. Transportvirksomheder skal også tilbyde måltider og indkvartering. Reglerne for kompensation varierer fra den ene transportform til den anden.