EU-strategi for en bærekraftig blå økonomi

EU-strategi for en bærekraftig blå økonomi

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om en ny strategi for en bærekraftig blå økonomi i EU. Tilpasning av EUs blå økonomi til en bærekraftig fremtid
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a new approach for a sustainable blue economy in the EU. Transforming the EU's Blue Economy for a Sustainable Future

Dansk departementsnotat offentliggjort 19.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 17.5.2021)Den europæiske grønne pagt: En bæredygtig blå økonomi i Den Europæiske Union
Europa-Kommissionen foreslår i dag en ny strategi for en bæredygtig blå økonomi i EU for alle industrier og sektorer, der er knyttet til hav- og kystområderne. En bæredygtig blå økonomi er afgørende for at nå målene i den europæiske grønne pagt og for at sikre en grøn og inklusiv genopretning efter pandemien.Ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt, Frans Timmermans, udtaler: "Sunde have er en forudsætning for en blomstrende blå økonomi. Sammen med konsekvenserne af klimaændringerne truer forurening, overfiskeri og ødelæggelse af levesteder havets rige biodiversitet, som den blå økonomi er afhængig af. Vi må omstille os og udvikle en bæredygtig blå økonomi, hvor miljøbeskyttelse og økonomiske aktiviteter går hånd i hånd."Kommissær med ansvar for miljø, fiskeri og maritime anliggender, Virginijus Sinkevičius, udtaler: "Pandemien har ramt havøkonomiens sektorer på forskellig, men dybtgående vis. Vi har nu en mulighed for at starte på en frisk, og vi ønsker at sikre, at genopretningen har fokus på bæredygtighed og modstandsdygtighed, ikke kun på udnyttelse. For at være virkelig grønne må vi også tænke blåt."Alle sektorer i den blå økonomi, herunder fiskeri, akvakultur, kystturisme, søtransport, havneaktiviteter og skibsbygning, skal mindske deres miljø- og klimapåvirkning. Håndtering af klima- og biodiversitetskriser kræver sunde have og en bæredygtig anvendelse af deres ressourcer for at skabe alternativer til fossile brændstoffer og traditionel fødevareproduktion.Omstilling til en bæredygtig blå økonomi kræver investeringer i innovative teknologier. Bølge- og tidevandsenergi, algeproduktion, udvikling af innovative fiskeredskaber eller genopretning af marine økosystemer vil skabe nye grønne job og forretningsmuligheder i den blå økonomi.Les hele pressemeldingen her