EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027

Tittel

(Under forberedelse) Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om et strategisk EU-rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027

(In preparation) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on an EU Stratgic Framework on Safety and Health at Work 2021-2027

Siste nytt

Høring om planlagt meddelelse igangsatt av Kommisjonen 7.12.2020 med frist 1.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høringsnettside)

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen: EU's strategiramme for 2021-2027

Om denne høring
Feedbackperiode: 07 december 2020 - 01 marts 2021 (midnat, dansk tid)

Målgruppe
Den igangværende høring vedrører et initiativ om en fremtidig strategisk ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Der er bred interesse for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Derfor indsamler denne offentlige høring synspunkter fra alle interesserede borgere og organisationer. Vi vil især gerne høre fra: - nationale eller regionale offentlige myndigheder, der er aktive inden for arbejdsmiljø (f.eks. beskæftigelsesministeriet, det nationale arbejdsmiljøinstitut, arbejdstilsynet osv.) - arbejdsgivere eller arbejdsgiverorganisationer (erhvervsorganisationer, brancheorganisationer osv) - arbejdstagere og arbejdstagerorganisationer (fagforeninger osv.) - andre EU-institutioner eller ‑organer - organisationer og borgere med interesse for eller ekspertise inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (f.eks. akademiske institutioner/forskningsinstitutioner, EU-agenturer, arbejdsmiljøeksperter, offentlige og private forsikringsorganisationer, ngo'er).

Hvorfor en høring?
Kommissionen har forpligtet sig til at sikre arbejdstagernes ret til både et højt beskyttelsesniveau for deres sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt retten til et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres erhvervsmæssige behov, og som gør det muligt for dem at forlænge deres arbejdsliv. EU's nuværende strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen udløber i 2020, og en ny ramme vedtages i 2021. Denne offentlige høring har to formål. De indsamlede oplysninger og synspunkter vil blive brugt til at gøre status over EU's nuværende strategiske ramme. Samtidig vil der også blive indsamlet input, der kan anvendes til at forberede og forbedre den nye ramme for perioden 2021-2027.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet